Tenester
  • Me utfører utsetting og innmåling av tiltak.

  • Me utfører transport av masse på veg og utenfor veg.

  • Me utfører alt innen graving, frå tomter til større boligfelter, vegarbeid og næringsområder, samt tekniske anlegg.

     

  • Me utfører alt innen sprenging både for private og offentlige arbeidsgivera.

     

  • Me utfører komplette løsninger med naturstein eller betongstein.

  • Me utfører komplette løsninger med grunn og betongarbeid.